Snabb leverans / Säkra betalningar / Enkla returer

Allmänna villkor

Användarvillkor

1. ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”)

gör en beställning via Hajfenan AB , och därtill hörande sidor,

(”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och Hajfenan AB . Utförliga

kontaktuppgifter och övrig information om Hajfenan AB framgår på

Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som

gör beställningar via Sajten.

1.2

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Hajfenan AB

accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år.

Hajfenan AB förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra

din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter

och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3

Hajfenan AB reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild-

och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller

teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom

förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller

felaktig information angående om en vara finns i lager. Hajfenan AB har

rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera

informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara

som Du har beställt så kommer Hajfenan AB naturligtvis att meddela dig

om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan

Hajfenan AB fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten

ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte

garantera varans exakta utseende. Hajfenan AB ansvarar inte för

information på Sajten som kommer från en tredje part.

1.4

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Hajfenan AB eller dess

licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat

immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att

varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout

samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras

eller användas utan skriftligt godkännande från Hajfenan AB .

2. AVTAL OCH BESTÄLLNING

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren.

Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin

helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om

personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och

cookies enligt Hajfenan AB Integritetspolicy.

2.2

Ett avtal om köp ingås först när Hajfenan AB bekräftat din beställning

och Du mottagit orderbekräftelse från Hajfenan AB per e-post. Hajfenan

AB uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella

kontakter med Hajfenan AB kundtjänst. Du kan återkalla din beställning

fram till dess att den bekräftats av Hajfenan AB . Om beställningen

återkallas så kommer Hajfenan AB att återbetala alla eventuella

betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort

avseende beställningen.

3. KUNDUPPGIFTER MM.

3.1

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en

beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du

bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga

samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Hajfenan

AB behandling av personuppgifter finns i Hajfenan AB

Integritetspolicy.

3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina

inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för

någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn

och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få

tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Hajfenan AB

det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du

ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan

anmälan inte gjorts.

3.3

Om Hajfenan AB misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller

dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Hajfenan

AB rätt att stänga av dig. Hajfenan AB har även rätt att tilldela dig

nya inloggningsuppgifter.

4. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser

anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte

betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Vid köp av en produkt

hos oss som levereras från lagret utanför Sverige så kan det tillkomma

extra avgifter som konsumenten skall stå för.

4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Hajfenan AB har rätt att

ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning

eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Hajfenan AB

. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Hajfenan AB eller dess

samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant

fall upplysas om detta. Hajfenan AB förbehåller sig rätten att inte

alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du

valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet.

Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på

Sajten. När du beställer på Hajfenan AB så godkänner du överlåtelsen av

vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB som även

erbjuder konsumentskydd.

5. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

Hajfenan AB kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan

ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex.

rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor

gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges

av Hajfenan AB i samband med kampanjen. Hajfenan AB förbehåller sig

rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande

eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar.

Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid

och så länge lagret räcker.

6. PRESENTKORT

Presentkort som säljs på Hajfenan AB är giltiga i två (2) år från

utfärdat datum och kan användas på Hajfenan AB webbshop. När

giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte

återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt

presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte

bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.

7. LEVERANS OCH TRANSPORT

7.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som

anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med

bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30

arbetsdagar räknat från det att Hajfenan AB skriftligen bekräftat

beställningen genom orderbekräftelsen.

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i

kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat

särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta

inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

8. ÅNGERRÄTT

8.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 30 dagars ångerrätt. Detta

innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Hajfenan AB

detta inom 30 dagar från det att Du tagit emot den beställda varan

(ångerfristen).

8.2

Du får inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt.

Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.

8.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett

klart och tydligt meddelande till Hajfenan AB . Du ska ange ditt namn,

din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer,

fakturanummer och namn på varan i meddelandet.

8.4

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för

varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under

returfrakten. Konsumenten betalar även en summa för att täcka

administrationsavgifter för returen. Varan ska skickas i retur inom 7

arbetsdagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt

lämnades till Hajfenan AB . Varan ska skickas väl emballerad, i fint

skick och i originalkartong. Returer ska göras till Hajfenan AB enligt

de metoder och anvisningar som anges vid kontakt av kundtjänsten.

8.5

När Du ångrar ditt köp betalar Hajfenan AB tillbaka det belopp som Du

betalat för varan, exklusive leveranskostnader. Konsumenten skall betala

in motsvarande belopp för produkten som beställts för att sedan

återbetalas. På det belopp som ska återbetalas har Hajfenan AB rätt att

dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans

ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att

Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för

att fastställa dess egenskaper eller funktion.

8.6

Hajfenan AB betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast 24 timmar

från och med den tid Hajfenan AB tog emot din betalning gällande

utövande av ångerrätten. Hajfenan AB får dock vänta med återbetalningen

tills Hajfenan AB tagit emot varan eller Du har visat att varan har

sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer

att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt

att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan

återbetalning.

9. GARANTI OCH REKLAMATION

9.1

Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för

respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor

täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som

uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och

utseende. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

9.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande

konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i

beställd vara ska kontakta Hajfenan AB så snart som möjligt efter att

felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten.

Reklamationer som görs inom 30 dagar från det att Du upptäckt felet

anses alltid ha lämnats i rätt tid.

9.3

Konsumenten står för returfrakten för godkända reklamationer.

9.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer

Hajfenan AB att kompensera dig i enlighet med gällande

konsumentskyddslagstiftning. Hajfenan AB strävar efter att detta ska

ske inom 14 dagar från det att Hajfenan AB mottagit reklamationen, men

det kan ta längre tid beroende på varans art. Hajfenan AB förbehåller

sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är

felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning.

10. LÄNKAR

Hajfenan AB kan länka till andra webbplatser som ligger utanför

Hajfenan AB kontroll, och webb-platser utanför Hajfenan AB kontroll

kan länka till Sajten. Även om Hajfenan AB försöker säkerställa att

Hajfenan AB enbart länkar till webbplatser som delar Hajfenan AB

personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är

Hajfenan AB inte ansvarig för skydd eller sekretess av information

eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du

bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den

aktuella Sajten.

11. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

Hajfenan AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor

när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att

publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat

Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten),

alternativt 30 dagar efter att Hajfenan AB har informerat dig om

ändringarna. Hajfenan AB rekommenderar dock att Du håller dig

uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella

ändringar av Villkoren.

13. OGILTIGHET

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon

bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska

bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och

verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De

bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas

kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

14.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med

Hajfenan AB kundtjänst.

14.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Hajfenan AB kundtjänst, kan du

som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar

mer information om på https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.arn.se%2F&data=04%7C01%7C%7Cc357735edd314727cad708d9a453e1cb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637721502441738120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=LPUh%2Bv%2BZDXS2mY%2FUJ4c4VK2IhD4dPw2Mf9n3fpyOkGw%3D&reserved=0. Du kan även lämna klagomål direkt

online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du

hittar via följande länk https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2Fconsumers%2Fodr&data=04%7C01%7C%7Cc357735edd314727cad708d9a453e1cb%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637721502441738120%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AWu31WGI1v0NzmzF8FxLm4e%2F2SgaqMYYh45M2N%2FJAYw%3D&reserved=0. Lämnar du in

ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende

automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta

tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten

utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Hajfenan AB

beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.

14.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas

i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i

sista hand av allmän domstol.

Vår vision

är att man ska kunna skydda sin telefon utan att försämra

användarupplevelsen och samtidigt göra den estetiskt snyggare. Vi

använder vår

telefon i väldigt stor del av vår vardag och vill självklart skydda den.

Problemet i dagsläget är att majoriteten av alla skydd är väldigt tjocka

och klumpiga vilket försämrar vår upplevelse med telefonen. Vi tycker

att interaktionen med vår enhet är minst lika viktig som ett bra skydd.

Därför erbjuder vi funktionella och stöttåliga skal och skärmskydd. Vi

är väldigt måna om våra kunder och gör alltid allt i vår makt för att du

som kund ska få den bästa upplevelsen som möjligt. Från att du klickar

på knappen köp ska det inte ta längre än tre dagar tills din enhet blir

något alldeles extra.

// Hajfenan AB